top of page

Be Courageous Day –

Hudson’s Bay intern evenement

De vraag kwam vanuit de assistent van de HR manager van Hudson’s Bay; het doel was om een informatief vervolg te geven aan een eerder uitgevoerd evenement in het voorjaar, waarbij de managers op de hoogte gebracht zouden worden van de strategische plannen, het marketing en communicatie plan voor de belangrijke seizoenen, het inspireren en verbinden van verschillende afdelingen en uiteindelijk ook het vieren van het 1 jarig bestaan. Na een algemene briefing vanuit de interne commissie zijn wij aan de slag gegaan met een debriefing en een plan van aanpak voor het dagprogramma. Er werd een concept bedacht voor het feest en de feestcommissie werd samengesteld waarbij ook de verschillende taken werden verdeeld. Vervolgens startte het onderzoek naar de meest passende locatie in de Randstad. Op basis van de faciliteiten in de locatie werd er een plattegrond gemaakt met voor ieder onderdeel van het programma de juiste opstelling. Zo werd er gekozen voor een grote lege ruimte waarin we op een creatieve manier invulling konden geven aan de programmaonderdelen. Dit paste namelijk goed bij de uitstraling van het bedrijf en de doelgroep van het evenement. Na diverse besprekingen met de locatie, leveranciers en de feestcommissie hebben wij een uitgebreid draaiboek gemaakt, welke door onze managers tijdens het evenement werd uitgevoerd. Met directe communicatie en een verdeling van de taken, was het voor de feestcommissie erg prettig werken en hadden ze zichtbaar profijt van hun werk. Jonker Event Professionals heeft tijdens het project alle onderdelen scherp in de gaten gehouden en de opties en bevestigingen altijd direct gecommuniceerd met de opdrachtgever. Met een draaiboek dat voor de opdrachtgever en sprekers goed werkt, zorgen wij voor een productief en rustig verloop van het evenement.

bottom of page